Kredyt obrotowy w Kredyt Banku

Potrzebujesz finansowego wsparcia bieżącej działalności? Poczucie bezpieczeństwa i płynność finansową zapewni kredyt obrotowy – wygodny, udzielany na czytelnych warunkach, dostosowany do potrzeb i możliwości Twojej firmy.

Kredyty obrotowe są efektywnym narzędziem finansowania bieżących potrzeb firmy wynikających z okresowego wzrostu zapotrzebowania na środki obrotowe. Pozwalają na krótkoterminowe (do 12 miesięcy) zwiększenie kapitału obrotowego firmy, pokrycie pojedynczej lub wielu powtarzających się transakcji, zachowanie pełnej stabilności finansowej oraz maksymalnej sprawności działania.

Kredyt obrotowy nieodnawialny – na co można przeznaczyć?

– służy do finansowania określonej transakcji;
– wypłata z kredytu powoduje zmniejszenie wysokości przyznanej kwoty kredytu (do której kredytobiorca może się zadłużyć) o kwotę dokonanej wypłaty;
– spłata kredytu nie powoduje odnowienia kwoty kredytu;
– spłata kredytu następuje w kwotach i terminach określonych w umowie.

Kredyt obrotowy odnawialny – dla kogo?

– stosowany przy finansowaniu wielu transakcji, których przedmiotem są sukcesywne i powtarzalne dostawy określonego typu towarów, materiałów, surowców itp. lub usług świadczonych kredytobiorcy;
– spłata całości lub części kredytu powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty;
– limit może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie ustalonym w umowie kredytowej;
– kredyt spłacany jest na koniec okresu kredytowania.

Więcej informacji na stronie Kredytbank.pl

Zostaw komentarz