Kredyt obrotowy dla firmy

W większości przypadków każde przedsiębiorstwo, żeby mogło prowadzić działalność gospodarczą i zajmować konkurencyjną pozycję na rynku branżowym wymaga stałego dostępu do dość pokaźnego zaplecza finansowego. Nie zawsze posiadane aktualnie środki są wstanie sprostać bieżącym wydatkom, które decydują o „być albo nie być” przedsiębiorstwa. Dla zapewnienia wymaganej płynności finansowej firmy, placówki bankowe świadczące usługi na terenie naszego kraju oferują przedsiębiorcom tak zwany kredyt obrotowy.

Kredyt obrotowy jest wsparciem finansowym udzielanym przez banki przeznaczonym przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą już od kilku lat i dzięki temu zdobyły już wymagane doświadczenie w swojej branży. Warunkiem jego udzielenia jest posiadanie przez przedsiębiorcę wymaganej zdolności kredytowej a wartość udzielonego wsparcia finansowego zależy nie tylko od aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa ale również od formy zaproponowanego zabezpieczenia.

W zależności od oferty bankowej oraz indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, kredyt obrotowy udzielony może zostać na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa bądź na rachunku kredytowym. Okres kredytowania wynosi najczęściej trzy do czterech lata a sposób spłaty indywidualnie negocjowany. Udostępnione przez bank środki przedsiębiorstwo może przeznaczyć na kupno niezbędnych do funkcjonowania towarów bądź surowców. Zapewnienie stałej płynności finansowej wiąże się jednak z kosztami. Oprocentowanie kredytu obrotowego w zależności od aktualnej oferty bankowej może wahać się od pięciu do siedmiu procent w skali roku. Banki dodatkowo doliczają również opłatę prowizyjną, której wartość oscyluje pomiędzy trzech dziesiątych do pięciu procent.

W przypadku udzielania kredytu obrotowego banki wymagają różnych form jego zabezpieczenia i często właśnie od rodzaju zabezpieczenia ustalana jest wartość wsparcia finansowego. Najczęściej stosowanymi rodzajami zabezpieczenia jest hipoteka, zastaw bądź cesja praw wynikających z umów.

Zostaw komentarz