Nowe obowiązki dla przedsiębiorców – pliki JPK

Jednolity plik kontrolny znany jest większym przedsiębiorcom od 2016 roku, jednak od stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania danych w pliku JPK nałożony został również na mikroprzedsiebiorców (których większość stanowią osoby prowadzące działalność samodzielnie). Zatem osoby zaliczone do tej grupy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (mówi o tym art. 104) już w grudniu (za miesiąc poprzedni), jeśli dotychczas byli płatnikami VAT, będą musieli w ten sposób przekazać fiskusowi wymagane dane w ramach JPK.

Ja wypełnić i wysłać JPK_VAT?

Dane do utworzenia pliku w formacie .xml zaciągane są bezpośrednio z systemu księgowego firmy. Jeśli firmy nie korzystają z usług specjalistycznych biur mogą bezpłatnie wykorzystać aplikacje e-mikrofirma udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, w której na dzień dzisiejszy wystawiane mogą być i ewidencjonowane faktury VAT, a w grudniu ruszy kolejny program do generowania i wysyłania plików JPK i pobierania UPO. Wysyłka pliku musi być poprzedzona złożeniem podpisu. Do wyboru pozostaje kwalifikowany podpis elektroniczny albo bezpłatny Profil Zaufany, który posiada już większy procent Polaków i chętnie wykorzystuje do wielu operacji i załatwiania spraw urzędowych. Można szybko założyć go na stronie bankowości elektronicznej banku, w jakim posiadamy aktywne konto. Pliki JPK można, o ile złożone zostało uprzednio pełnomocnictwo w urzędzie, wysłać za inną osobę.

Jakie dane trzeba przesłać urzędowi?

Do wysyłki potrzebne będą dane identyfikacyjne podatnika. Od stycznia dla mikroprzedsiebiorców wymagane są wysyłki tych samych informacji, które zawierane były w deklaracjach VAT, czyli dotyczące sprzedaży i zakupu. Kolejne zmiany szykują się od lipca 2018 r. Wówczas na żądanie organu podatkowego wymagane będzie dla celów e-kontroli przekazanie innych informacji, m.in. ksiąg rachunkowych JPK_KR, wyciągu bankowego JPK_WB, faktur VAT JPK_FA czy księgi przychodów i rozchodów JPK_PKPIR bądź ewidencji przychodów JPK_EWP.

Co jeśli nie przekażemy JPK?

Kodeks karny skarbowy przewiduje za niedopełnienie obowiązków surowe kary finansowe (do 2800 zł jeśli będzie to wykroczenie skarbowe). Dlatego lepiej wcześniej przygotować wszelkie dane i spokojnie zapoznać się ze zmianami, które dotyczyć będą wielu przedsiębiorców. Warto korzystać z pomocy pracowników US, biur księgowych czy dostępnych na stronach rządowych broszur i wyjaśnień. Każda zmiana nie jest łatwa, ale w rezultacie powinno to usprawnić funkcjonowanie niewielkich firm, a organom podatkowym niewątpliwie ułatwić nadzór i kontrolę nad nierzetelnymi podatnikami.

Leave a Reply